Hjelpesider

Sette fil- og mapperettigheter (cPanel)

Enkelte webapplikasjoner krever at applikasjonen har utvidede rettigheter (for eksempel rettigheter til å skrive/endre filer) til bestemte filer og/eller mapper. Disse rettighetene må du i de fleste tilfeller legge inn selv.

Endre rettigheter

1. Logg på cPanel.
2. Trykk på ikonet File Manager.
3. Velg å åpne mappen Web Root (bildet under):


4. Finn filen eller mappen du vil endre rettighetene på. Høyreklikk og velg Change permissions (bildet under):


5. Angi nytt rettighetsnivå (se brukerveiledningen til applikasjonen) og trykk Change Permissions (bildet under):

Søk i hjelpesidene:

Kategorier