Hjelpesider

Opprette ny e-postkonto (cPanel)

Slik går du fram for å opprette en e-postkonto i ditt eget domene i cPanel:

  • Logg på cPanel
  • Trykk på ikonet E-mail Accounts
  • Legg inn det du ønsker skal stå foran krøllalfaen i e-postadressen. Har du flere domenenavn knyttet til din cPanel-konto må du huske å velge riktig domenenavn i nedtrekksmenyen.
  • Skriv inn ønsket passord to ganger, eller trykk på Generate Password for å la cPanel generere ett passord for deg.
  • Velg hvor stor kapasitet denne e-postkontoen skal ha (skriv inn antall MegaBytes eller velg unlimited for å la boksen vokse fritt). Husk at de e-postkontoene du oppretter totalt ikke må overstige den totale plassen du har til rådighet for domenenavnet ditt.
  • Trykk Create Account.

I eksempelet under oppretter vi e-postadressen fornavn.etternavn@klikk1.com:


Søk i hjelpesidene:

Kategorier