Hjelpesider

Videresending av e-post (Plesk)

Videresending av e-post kan settes opp både i kontrollpanelet (av domenets administrator) eller i webpost-systemet (av brukeren selv). Begge metoder er beskrevet nedenfor.

Legge inn videresending i kontrollpanelet

Du må være domeneadministrator med tilgang til kontrollpanelet for å legge inn en videresending vha. denne metoden.

1. Logg på Plesk kontrollpanel
2. Trykk på Domains (bildet under)


3. Trykk på domenenavnet du skal gjøre endringer i (bildet under):


4. Trykk på Mail Accounts (bildet under):


5. Trykk på mailkontoen du vil gjøre endringer på (bildet under):


6. Trykk på ikonet Redirect (bildet under):


7. Kryss av i boksen Redirect, legg inn adressen du vil videresende e-post til og trykk OK:


Videresending i webpost

Brukeren av e-postadressen kan selv logge på webpost og legge inn videresending.

1. Åpne en nettleser og gå til webpostadressen
2. Logg på med hele e-postadressen din som brukernavn og ditt e-postpassord (bildet under):


3. Trykk på knappen Options nede til venstre på siden (bildet under):


4. Velg Mailbox Redirection fra menyen til venstre (bildet under):


5. Kryss av for Redirect mail to: og legg inn adressen du ønsker å videresende e-posten til. Dersom du ønsker at e-post som kommer inn både skal bli liggende i denne mailboksen og bli videresendt til videresendingsadressen, krysser du av for Keep a copy in mailbox.


6. Trykk Update for å lagre og aktivere videresendingen.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier