Hjelpesider

Oppsett av e-postleser

Du kan finne oppsett for inn- og utgående e-post ved hjelp av e-postadressen din. På lenken under finner du all informasjonen du trenger for å sette opp en e-postleser (som f.eks. Microsoft Outlook, Windows Mail og lignende.

Finn e-postoppsettet her

Når du har opprettet en e-postkonto på en av våre servere, må du sette opp e-postleseren på maskinen din til å hente e-post fra serveren. For å sette opp e-post trenger du følgende informasjon:

Brukernavn
Dette er det samme som e-postadressen din (f.eks. ola.nordmann@mydomain.no)

Passord
Dette er passordet du la inn når du opprettet kontoen

Navn på innkommende e-postserver
Dette er oppgitt i velkomstmeldingen du fikk fra oss når du bestilte domenenavnet. For de aller fleste brukere vil dette være mail.[domenenavn]. For eksempel: mail.mydomain.no

Du må angi POP/POP3 eller IMAP som type for innkommende e-postserver. Begge alternativene vil fungere for alle våre servere. Vi anbefaler IMAP, siden mail da blir liggende på server og fortsatt vil være tilgjengelig dersom PCen din krasjer. POP/POP3 vil derimot ofte oppleves som raskere, siden mail da lastes ned til datamaskinen, og mailboksen ikke vil gå full (med mindre du har valgt at meldinger skal bli liggende på server etter nedlasting).

Navn på utgående e-postserver
Bruk samme servernavn og brukernavn/passord som for innkommende e-post.


Eksempel på oppsett av e-postkonto i Outlook 2010

 • Åpne Outlook 2010
 • Velg Fil i menyen og trykk på knappen Legg til konto
 • Kryss av på Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt. Trykk Neste.
 • Velg "E-post på Internett" og trykk Neste


Fyll ut feltene:
 • Navn: Legg inn navnet ditt slik du ønsker det vises for mottakeren når du sender mail
 • E-postadresse: Legg inn hele e-postadressen din
 • Kontotype: Velg IMAP (anbefalt) eller POP
 • Server for innkommende e-post: Skriv navn på innkommende e-postserver. Dette er oppgitt i velkomstmeldingen du har fått fra oss.
 • Server for utgående e-post (SMTP): Navn på denne får du fra din aksessleverandør
 • Brukernavn: Her skriver du inn hele e-postadressen din (f.eks. ola.nordmann@mydomain.no)
 • Passord: Legg inn samme passord som du oppga når du opprettet e-postkontoen
 • Kryss av på valget "Husk passord"
Eksempel:

Søk i hjelpesidene:

Kategorier