Hjelpesider

Krav til registrering av .no-domener

Domenenavn i det norske toppnivådomenet .no forvaltes av Uninett NORID AS (i det følgende forkortet til Norid). Det er en rekke krav knyttet til registreringen av norske domenenavn. Disse kravene er ufravikelige, hvilket i praksis betyr at det ikke er teknisk mulig å registrere norske domenenavn uten at kravene er tilfredsstilt.

Det er ikke vanskelig å registrere domenenavn. Alt du trenger å gjøre er å lage en bestilling og sende oss signert egenerklæring, så ordner vi resten for deg!Krav til søker
 • Søker må være en registrert organisasjon med norsk organisasjonsnummer. Hvilke organisasjonsformer som kan søke finner du på denne siden.
 • Søkerorganisasjonen må ha tilhørighet i Norge, og må ha norsk postadresse.

Krav til domenenavnet
 • Hver organisasjon kan maksimalt ha 20 domenenavn
 • Domenenavnet må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn
 • Domenenavnet kan bestå av bokstavene a-z, tallene 0-9, bindestrek samt nasjonale spesialtegn (herunder de norske bokstavene æøå)
 • Første og siste tegn i domenet må være en bokstav eller et tall
 • Domenet må ikke stå på reservasjonslisten (forbudslisten) til Norid. Denne finner du på denne siden.
 • Tekniske krav
 • Domenet må være konfigurert på minst to ulike navneservere med offentlig ip-adresse.
 • Navneserverne for domenet må være satt opp i forkant av søknaden da Norid kontrollerer at oppslaget mot disse fungerer før søknaden behandles.

Krav til søknaden
 • Søknaden må sendes til en godkjent registrar (f.eks. Agdernett). Det er ikke mulig å sende søknaden direkte til Norid.
 • Egenerklæring for registrering av .no-domenenavn må være signert og returnert til registraren (f.eks. Agdernett) før registrering kan skje.

Obs: Det er ikke mulig å forhåndsreservere domenenavn for organisasjoner som er under registrering. Domenenavn kan ikke registreres før organisasjonen er registrert og har fått tildelt et organisasjonsnummer.

Hele regelverket til Norid finner du her

Søk i hjelpesidene:

Kategorier