Hjelpesider

Flytte domenenavn fra Agdernett (no-domener)

Flytte domenenavn fra Agdernett til annen registrar

For å flytte .no-domener til ny registrar tar du kontakt med ny registrar. Ved flytting av .no-domener håndteres hele flytteprosessen av overtakende registrar. Registraren du flytter fra er ikke involvert i denne prosessen.

Husk at du må sende egen, skriftlig oppsigelse på andre tjenester (f.eks. webhotell, e-post m.m.) knyttet til domenenavnet. Du trenger imidlertid ikke sende oppsigelse på selve domenenavnet ved flytting til annen registrar. Dersom vi på flyttetidspunktet allerede har fornyet domenet må du fortsatt betale årsavgiften til oss (du vil imidlertid ikke få ny regning fra overtakende registrar for fornyelsesperioden).

Søk i hjelpesidene:

Kategorier