Hjelpesider

Endre eier av domenenavn (no-domener)

Endre eier av domenenavn

For å endre eier av et no-domenenavn må det fylles ut to skjemaer:
  • overføringsskjema fylles ut og signeres av den som står som juridisk kontaktperson for domenenavnet i dag
  • ny egenerklæring fylles ut av den som skal stå som juridisk kontaktperson for domenenavnet etter eierskiftet

Ta kontakt med oss for å få tilsendt utfylt overføringsskjema og egenerklæring. Disse må signeres og returneres til oss på faks, e-post eller som brevpost.

Merk at overføring av eierskap er en gebyrbelagt tjeneste (ta kontakt for priser).

Overføringsskjema kan ikke signeres av andre personer enn den som står som juridisk kontaktperson for domenet på overføringstidspunktet. Dersom juridisk kontaktperson ikke lenger er tilgjengelig for signatur må du gi oss beskjed om navn på ny kontaktperson slik at vi kan endre dette før vi overfører domenet.

For at vi skal kunne overføre et .no-domenenavn til ny eier, må vi ha følgende informasjon om ny eier:
  • Navn på bedriften som skal stå som eier
  • Organisasjonsnummeret til bedriften (domenenavn kan under ingen omstendigheter knyttes til bedrifter uten gyldig organisasjonsnummer. Dette gjelder også selskap under stiftelse.)
  • Fullstendig postadresse
  • Telefonnummer til bedriften og til ny juridisk kontaktperson
  • E-postadresse til bedriften og til ny juridisk kontaktperson

Faktura for overføring sendes til tidligere eier med mindre annet er avtalt i forkant.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier