Hjelpesider

Flytte domenenavn til Agdernett

Flytting av generiske domenenavn til Agdernett til annen leverandør foregår på følgende måte:

  • Ta kontakt med nåværende registrar g be om å få tilsendt autorisasjonskode (AUTH/EPP-kode)
  • Autorisasjonskoden må sendes til kundeservice@agdernett.no, og er nødvendig for å få flyttet domenet
  • Agdernett legger inn en forespørsel om flytting. Det blir normalt sendt ut to bekreftelsesmailer; en til domenets eier og en til domenets administrative kontaktperson. Disse sendes enten direkte til din e-postadresse, eller (for enkelte domenenavn) de sendes til en adresse hos din nåværende registrar.
  • Hvis du får tilsendt to bekreftelsesmail: I begge bekreftelsesmailene er det en lenke til en nettside. Åpne lenken og bekreft at du ønsker å flytte domenenavnet. Merk at du må åpne lenken i begge e-postene, det er ikke tilstrekkelig å åpne den ene e-posten.
  • Når du har bekreftet overføringen vil flytteprosessen starte. Denne prosessen kan ta opptil 5 dager. Det er ikke mulig verken for oss eller din nåværende registrar å framskynde eller på andre måter påvirke denne prosessen.

Viktig om vedlikeholdsavgift

Dersom domenet på flyttetidspunktet allerede var fornyet av den gamle registraren må du være oppmerksom på at du vil få tilsendt faktura på årsavgiften fra gammel registrar. Du er pliktig å betale denne selv om du har flyttet domenenavnet til oss. Imidlertid vil den vedlikedholdsperioden som er utført hos gammel registrar bli godskrevet hos oss, slik at du ikke må betale årsavgift for samme periode på nytt. (Vær imidlertid oppmerksom på at du ved flytting av de fleste typer domenenavn må betale en ny årsavgift. Denne vil bli lagt til den perioden som allerede er utført hos annen registrar.

Merk at du de fleste registrarer ikke vil sende deg autorisasjonskode før du har betalt eventuelle vedlikehold som er utført av dem. Det er registrarens fulle rett å kreve inn dette beløpet, og vi har ingen mulighet til å påvirke dette. Vi har heller ingen mulighet til å starte flytting av et domene før vi har fått tilsendt autorisasjonskode for flytting.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier