Hjelpesider

Flytte domenenavn fra Agdernett

Flytting av domenenavn fra Agdernett til annen leverandør foregår på følgende måte:

  • Ta kontakt med oss for å få tilsendt autorisasjonskode (AUTH/EPP-kode). Vi vil samtidig sørge for at registrarlåsen er deaktivert og at e-postadressen knyttet til eier av domenenavnet er korrekt.
  • Autorisasjonskoden må sendes til ny leverandør (ta kontakt med ny leverandør for fremgangsmåte)
  • Ny leverandør legger inn en forespørsel om flytting. Det blir tilsendt to bekreftelsesmailer; en til domenets eier og en til domenets administrative kontaktperson. Disse sendes enten direkte til din e-postadresse, eller (for enkelte domenenavn) de sendes til en adresse hos oss og blir så videresendt til din e-postadresse. Dersom du har byttet e-postadresse og ikke har opplyst oss om ny adresse må du sende oss beskjed om dette i forkant av flyttingen.
  • I begge bekreftelsesmailene er det en lenke til en nettside. Åpne lenken og bekreft at du ønsker å flytte domenenavnet. Merk at du må åpne lenken i begge e-postene, det er ikke tilstrekkelig å åpne den ene e-posten.
  • Når du har bekreftet overføringen vil flytteprosessen starte. Denne prosessen kan ta opptil 5 dager. Det er ikke mulig verken for oss eller ny registrar å framskynde eller på andre måter påvirke denne prosessen.

OBS: Auth-koden sendes til e-postadressen som er tilknyttet domeneregistreringen. Alternativt kan den sendes til e-postadresse i aktuelt domene eller i et annet domene registrert på samme organisasjonsnummer. Koden sendes ikke til tredjepart uten at det er gitt et skriftlig samtykke om dette.

Viktig om andre tjenester knyttet til domenenavnet

Husk at du må sende oss en skriftlig oppsigelse på eventuelle andre tjenester du ønsker å terminere selv om du har flyttet domenenavnet! Dette gjelder webhotell, e-posttjenester og eventuelle andre tjenester knyttet til domenenavnet som du ønsker å flytte.

DNS-tjenesten
Husk også at du ved flytting av domenenavn MÅ gi oss beskjed dersom du fortsatt ønsker å benytte våre navneservere. Vi leverer navnetjeneste (DNS) gratis som en del av vedlikeholdsavgiften på domenet. Når du flytter domenet (og dermed også ansvaret for å fornye og innkreve vedlikeholdsavgiften for domenet) kan du derfor ikke fortsette å bruke våre navneservere uten særskilt avtale.

Vedlikeholdsavgift

Vedlikehold av domener skjer siste dag i måneden før vedlikeholdsmåneden. Husk at eventuelle fakturaer du har mottatt på vedlikeholdsavgift for domenenavnet som skal flyttes må betales, selv om denne ikke har forfalt, med mindre vi har mottatt skriftlig beskjed om at domenenavnet skal kanselleres/ikke fornyes av oss senest to virkedager før vedlikeholdsmåneden.

Årsavgift for domenenavn som allerede er fornyet hos oss må være betalt av kunden før flytting kan skje. Autorisasjonskode vil først bli sendt når utført vedlikehold er betalt av kunden.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier