Hjelpesider

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting for brukere uten kontrollpanel

For brukere som ligger på servere uten kontrollpanel må man bruke FTP for å ta sikkerhetskopi av eget område.

Brukere som bare har FTP- eller Frontpage-tilgang til sitt område bør gjøre alle oppdateringer lokalt på sin maskin og deretter distribuere endringer til serveren. På den måten har du en kopi både lokalt og på serveren av området. I tillegg anbefaler vi at man før hver oppdatering tar en kopi av området, slik at det raskt og enkelt kan gjenopprettes i tilfelle det oppstår feil.

Agdernett har sikkerhetskopi av de aller fleste kundenettsteder. Ettersom det er en tidkrevende jobb å rekonstruere nettsteder fra sikkerhetskopiene, vil du bli fakturert for en eventuell gjenoppretting vi må gjøre. For å unngå dette må du passe på at du alltid har en egen sikkerhetskopi av dine nettsider.
 
Backup av e-post
Enkleste måten å ta backup av e-post på er å hente meldingene ned i en e-postleser og eksportere meldingene til en egen backupmappe. Dette bør du gjøre jevnlig dersom du bruker IMAP eller webpost ettersom du da jobber mot meldingslageret på serveren. Dersom det oppstår problemer med kontoen din har du dermed muligheten til å gjenopprette disse fra backupmappen ved å importere dem i e-postleseren.
 
Våre e-postservere inneholder store mengder data, og vi beholder ikke flere dager med backup av e-post. I stedet benytter vi en backupmetode som innebærer at vi bare tar med endringene i mailfilene fra dag til dag. Det betyr også at meldinger du sletter fra området eller som blir korrupte av andre årsaker også vil bli fjernet fra backupserveren ved neste backup. Det er derfor ekstra viktig å ta jevnlig backup av mailkontoene dine (eventuelt abonnere på backuptjenesten - ta kontakt for informasjon og priser).
 

Søk i hjelpesidene:

Kategorier