Hjelpesider

Opprette videresending (redirect)

For å lage en index-fil som videresender dine besøkende til en annen adresse (for eksempel hvis du ønsker å videresende alle som besøker hovedsiden din til en undermappe på området ditt), er det enkleste å lage en startfil/index-fil. Denne kan se slik ut:

  

<html>
<head>
  <meta http-equiv="Refresh" content="0; url=http://www.minside.no/mappe/" />
</head>
<body>
  <p>
Hovedsiden finner du her: <a href="http://www.minside.no/mappe/">link</a>!</p>
</body>
</html>
Det viktigste her er linjen som begynner med "meta...". Tallet i rødt angir antall sekunder siden skal vises før de besøkende blir videresendt. I dette tilfellet har vi lagt inn 0, som betyr at man sendes videre umiddelbart.

URLen (i blått) angir adressen du vil videresende dine besøkende til.

Gi filen et navn som samsvarer med definerte startfilnavn på området ditt (f.eks. index.html) og legg den i hovedmappen.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier