Hjelpesider

POP, IMAP eller webmail - hva skal jeg velge?

Hvordan bør du lese e-posten din? Noen foretrekker å bruke webmail, fordi mailen da alltid er tilgjengelig - uansett hvor man er. Andre foretrekker å laste ned e-post til maskinen sin, men skal man da velge POP eller IMAP? Og hva er forskjellen?


Webpost
Webpost/webmail er først og fremst ment som et alternativ for bruk når du er på ferie eller av andre årsaker ikke har tilgang på maskinen du bruker til vanlig. Webpost er IMAP-basert, og mail du mottar eller sender blir liggende på serveren til du eventuelt sletter den. Med mindre du har valgt at mail skal fjernes fullstendig fra server når du sletter e-post, vil også mail du sletter bli liggende på serveren.

Fordelene med webpost er at mailen din er tilgjengelig fra enhver PC med internett og tilgang til internett. Ulempene er at mail du ikke sletter fra serveren forbruker plass på kontoen din, og kan føre til at kontoen din på et tidspunkt går full. En annen ulempe er at du, dersom du ikke jevnlig sletter e-post eller sorterer e-post ved å flytte mail fra innboksen til undermapper, vil oppleve at det kan begynne å gå veldig tregt. Webpostsystemer på vanlige delte webhosting-servere er ikke skalert for at hver enkelt bruker skal kunne ha enorme enkeltmapper med e-post. Har du behov for dette bør du i stedet abonnere på en VPS-løsning.

Webpost bruker IMAP-protokollen. Det betyr at mapper du oppretter, mottar eller sender også vil være tilgjengelig hvis du i tillegg oppretter en tilkobling til samme konto i en e-postleser ved bruk av IMAP. Mail du sletter fra webpostsystemet vil likeledes også bli slettet fra e-postleseren.
 
Du velger selv om du vil bruke webpost som din primær e-postklient, eller som et alternativ til en vanlig e-postleser installert på datamaskinen.
 

IMAP
IMAP er en protokoll som hele tiden jobber mot serveren. Når du åpner en IMAP-mappe kobler e-postleseren til serveren og henter listen over nye mail og eventuelle endringer som er gjort siden sist. Først når du åpner en mail blir den lastet ned fra serveren.

Fordelen med IMAP er at mail ikke blir slettet fra serveren. Mapper du oppretter vil du også kunne se på eventuelle andre maskiner som også er knyttet til samme kontoen ved bruk av IMAP (inkludert webmail). Mailer du sendes vil kunne også være tilgjengelig på andre maskiner koblet mot kontoen (og i webmail). 

Siden mail blir liggende på serveren når du bruker IMAP, risikerer du at mailboksen din går full hvis du ikke sørger for å slette mail regelmessig.
 

POP
Setter du opp en e-postleser til å hente mail ved bruk av POP/POP3, vil mailen i innboksen bli lastet ned til maskinen din. Mail som ligger i andre mapper enn innboksen blir ikke hentet. I tillegg kan mail, avhengig av hvordan du har satt opp e-postleseren, bli automatisk slettet fra serveren etter nedlasting (eller noen dager etter nedlasting).

Oppretter du undermapper i en e-postleser som bruker POP er disse tilgjengelig kun på maskinen du oppretter dem på.

Fordelen med POP er først og fremst hastighet. Dersom du setter opp e-postleseren til å slette mail etter mottak, vil maskinen kun hente oversikt over mail som har kommet ned siden sist når du kobler til. I tillegg er alle e-poster lastet fysisk ned på maskinen, og kan derfor åpnes selv om du ikke er koblet til internett. Det betyr også at hver enkelt e-postmelding åpnes raskere fordi de ligger lokalt på din maskin og ikke på serveren.

Ulempen med POP er at mail du sletter fra serveren ikke er tilgjengelig andre steder. Du bør derfor ha en rutine for å ta sikkerhetskopi av mail med jevne mellomrom.

Så hva skal jeg velge?
Vi anbefaler IMAP, fordi meldingene dine blir liggende på server og fortsatt vil v&arlig;re tilgjengelig hvis du opplever datakrasj.

IMAP er også godt egnet for felles mailbokser hvor flere brukere/flere maskiner skal se de samme mailene, og skal kunne se når andre har lest en mail/svart på en mail, og hvor alle brukere kan se sendte mail. Ved bruk av IMAP bør man enten passe på å slette/flytte mail jevnlig for å unngå at mailboksen vokser seg for stor.

Moderne webmailsystemer er så brukervennlige at de kan brukes som primær e-postklient. De fleste velger likevel å bruke webmail som et alternativ til en vanlig e-postleser på datamaskin og/eller mobil. Webmail gir deg mulighet til å lese og sende e-post selv om du ikke har tilgang til maskinen du normalt laster ned e-posten på.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier