Hjelpesider

Generelt om DNS (innføring)

En DNS-peker forteller andre maskiner hvor forespørsler til en bestemt adresse skal sendes. Nettsidene, mailkontoene, webpost og alle andre tjenester knyttet til ditt domenenavn ligger på en eller flere servere som alle har en ip-adresse. En ip-adresse er serverens adresse på internett. De fleste av oss har en adresse med gatenavn og husnummer som forteller hvor vi bor, slik at folk som skal besøke oss finner fram. En ip-adresse har samme funksjon. Den forteller hvor serveren står plassert, og med ip-adressen kan man også finne veien til serveren.

En ip-adresse består av fire tall, som f.eks. 123.123.123.123. Vi kan imidlertid ikke forvente at folk skal huske ip-adressene til serverne. Hva om du måtte huske hvilke fire tall du skulle bruke når du skulle lese nettsiden til VGnett, og fire andre tall for å lese Dagbladet på nett?

DNS (Dynamic Name Service) er kort forklart en tjeneste som oversetter navn til ip-adresser. På den måten trenger du bare huske navnet til nettsiden du vil lese, mens DNS-tjenesten holder oversikt over ip-adressene.

For eksempel, hvis du skal besøke nettsiden til VGnett, skriver du www.vg.no i din nettleser. Din maskin sender så forespørselen til DNS-serveren, og får en ip-adresse tilbake. Nettleseren sender så forespørselen til denne ip-adressen og får nettsiden tilbake. Alt dette skjer i bakgrunnen, alt du trenger å gjøre er å skrive inn navnet på nettsiden.

I praksis er det litt mer komplisert, blant annet er det flere DNS-servere involvert i prosessen, men det går vi ikke inn på her.

Når du sender e-post fungerer det på samme måten. Når du sender en mail til en bestemt e-postadresse vil mailen først bli sendt til din utgående mailserver (normalt en server som står hos din linjeleverandør). Denne serveren sender først en forespørsel til en DNS-server og får tilbake navnet og ip-adressen til mailserveren til mottakeren, og sender deretter mailen din til denne adressen.

Igjen, i praksis er det flere servere involvert.

Det finnes flere typer DNS-pekere, de mest vanlige er:

Type
Beskrivelse
A
Peker til en ip-adresse
CNAME
Peker til et navn (som igjen må ha en A-peker som peker til en ip-adresse)
MX
Mailpeker. Denne forteller hvor mailen til e-postmottakere i et bestemt domene skal sendes.

Eksempel:
Vi har et domenenavn som heter testdomenet.net. Dette har blant annet disse pekerne:
Type
Navn
Peker til
A

123.123.123.123
CNAME
www
testdomenet.net.
A
mail
123.123.123.124
MX

mail.testdomenet.net.

Når en peker ikke har navn, betyr det at navnet er det samme som domenenavnet (f.eks. testdomenet.net). Når en peker har et navn, settes dette foran domenenavnet. Pekeren som i eksempelet har fått navnet www heter derfor egentlig www.testdomenet.net.

Så hva sier denne informasjonen oss? Jo, adressen testdomenet.net ligger på serveren med ip-adressen 123.123.123.123. Adressen www.testdomenet.net ligger på samme adresse som testdomenet.net, som igjen peker til 123.123.123.123. Det betyr at når noen skriver www.testdomenet.net i adressefeltet i sin nettleser, blir denne forespørselen sendt til serveren med ip-adresse 123.123.123.123, som er webserveren hvor nettsidene ligger.

MX-pekeren peker til serveren med adressen mail.testdomenet.net, som ligger inne med ip-adressen 123.123.123.124. Det betyr at når du sender en mail til f.eks. kalle.klovn@testdomenet.net, så blir mailen din sendt til serveren med ip-adressen 123.123.123.124.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier