Hjelpesider

Oppsett av utgående e-post (SMTP)

Ettersom de fleste linjeleverandører har sperret muligheten for sending av e-post gjennom eksterne SMTP-servere, må du i mange tilfeller bruke linjeleverandørens oppsett for sending av e-post. Navn på SMTP-server finner du da på linjeleverandørens nettsider.
 
Vi har likevel gjort det mulig å sende e-post via våre servere. Velg da å bruke samme oppsett som for innkommende e-post (samme servernavn, samt autentisering med e-postadressen som brukernavn og ditt eget passord).
 
På mange av serverne har vi også satt opp en alternativ SMTP-port. Det gjør det i mange tilfeller mulig å sende e-post via våre servere selv om linjeleverandøren har stengt for vanlig SMTP. Du setter opp dette ved å angi portnummer 587 i stedet for port 25 under "Avansert" i e-postoppsettet.
 
Eksempel på oppsett av alternativ, utgående e-post i Outlook 2010
 
 
Kryss av for at serveren krever godkjenning, og at du ønsker å bruke samme innstillinger som for innkommende e-post.
 
 
 
Angi port nummer 587 (i stedet for 25).
 
Merk at utgående e-post er en tjeneste som av tekniske årsaker leveres sammen med linjen din, og som av samme grunn ikke er en del av webhotelltjenesten. For å gjøre hverdagen enklere for våre kunder, har vi valgt å tilby SMTP selv om det ikke er en naturlig del av tjenesten. Det betyr likevel at dersom du ikke får dette oppsettet til å fungere på din maskin, må du ta kontakt med linjeleverandøren for informasjon om oppsett av utgående e-postserver. Forutsetningene for at disse innstillingene skal fungere er at det ikke er lagt inn restriksjoner hos din linjeleverandør.
 

Søk i hjelpesidene:

Kategorier