Hjelpesider

Opphavsrett til bilder

Bilder er en naturlig del av nettsider. Imidlertid er det noen forhold man skal være klar over når man publiserer bilder på nettet.

Opphavsrett på bilder

Sørg alltid for at du har rettighetene til bildene du publiserer på nettet. Nedenfor finner du noen av tingene du må være ekstra påpasselig med.

Bilder du har tatt selv
Dersom du bruker bilder du har tatt selv, kan du i utgangspunktet bruke disse som du vil. Det er imidlertid noen unntak. Dersom hovedmotivet i bildet er en eller flere personer, må du sørge for å ha en kontrakt med den/de personene som er avbildet. På denne kontrakten må det gå klart fram at du har tillatelse til å publisere bildet, hvor du kan publisere dem (f.eks. på nen nettside) og i hvilke sammenhenger bildet kan publiseres (f.eks. i markedsføringssammenheng).

Bilder tatt av fotograf
Har du fått noen andre til å ta bildene til nettsiden din må du forsikre deg om at du har rett til å distribuere dem. Dette gjelder uavhengig av om den som har tatt bildene er profesjonell fotograf eller ikke. De fleste profesjonelle fotografer tar betalt både for jobben og for bruken av bildet. Det betyr at selv om du har betalt fotografen for å ta bildene, vil han mest sannsynlig også ha betalt når du legger ut bildene på nettsiden din.

Noen fotografer tar bare betalt for arbeidet, og gir kunden alle rettigheter til fritt å bruke dem som han/hun ønsker. Dette er imidlertid unntaket, og du må aldri anta at dette er tilfellet med bilder du har fått fra fotograf. Sørg for at det foreligger en skriftlig avtale som beskriver dine og fotografens rettigheter, og hvilken kompensasjon fotografen kan kreve for bildebruken.

Hvis ikke annet er avtalt spesielt må fotografen alltid krediteres med fullt navn.

Bilder du laster ned fra nettet
Bruk aldri bilder du søker opp på internett eller finner på tilfeldige nettsteder uten at du har sikret deg rettighetene til å bruke bildet. Det sikreste er å kjøpe bilder på nettsteder som for eksempel iStockphoto. Disse bildene koster ofte veldig lite, og de fleste bildene kan kjøpes med en lisens til å bruke bildet fritt både på nettsider og til andre formål.

Bruker du bilder du finner på tilfeldige sider på nettet, risikerer du å få et regresskrav fra fotografen eller bildebyrået som representerer ham. Du har da mistet retten til å forhandle om pris på bildet, og er pliktig å betale fotografen/bildebyrået den prisen de forlanger.

Hva er risikoen for at noen finner ut at jeg har brukt et bilde jeg fant på nettet?
Risikoen for å bli tatt for urettmessig bruk av bilder er faktisk ganske stor. Det finnes flere selskaper på nettet som lever av å søke opp bilder på nettet og sammenligne disse med beskyttede bilder. Blant selskapene som benytter seg av dette er Getty Images. Flere fotografer kjøper slike søketjenester for å finne igjen egne bilder, eller varianter av egne bilder på nettet. Når de finner bilder som er brukt uten avtale, sender de ofte et krav til nettstedets eier selv, eller de registrerer bildet hos et bildebyrå (f.eks. Getty Images) og overlater til bildebyrået å kreve inn vederlag for bildebruken.

Søketjenester som søker opp beskyttede bilder vil gjenkjenne bilder selv om de avviker fra originalen. Det betyr at selv om du beskjærer bildet, skalerer det, legger på tekst, vender bildet eller gjør andre endringer - er sjansene store for at bildet vil bli gjenkjent.

Å kjøpe bruksrettighetene til et bilde i forkant vil alltid være mye billigere enn om du får et krav i etterkant.

Bilder fra webmaler eller publiseringsløsninger
Det har vært flere tilfeller hvor folk har kjøpt og betalt webmaler (templates) på nettet, og i ettertid fått et regresskrav fra tredjepart på bruk av bilder i malen. Bruker du maler du laster ned eller kjøper på nettet er du selv ansvarlig for å sjekke at bildene i malen kan brukes fritt. Sjekk at maler du benytter leveres med en lisens som gir deg rettigheter til bildene i malen.

Enkelte publiseringsløsninger blir levert med eksempelbilder eller maler med bilder. Du står selv ansvarlig for at du har rettighet til å bruke disse bildene fritt.

Maler og design laget av Agdernett
I maler og design som lages av oss benyttes kun bilder vi har tatt selv, eller som vi har kjøpt rettighetene til å benytte.

Maler og design som finnes i applikasjoner levert av tredjepart, men som er gjort tilgjengelig på våre servere, må brukes med samme skepsis som maler du laster ned på nettet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å kontrollere alle bilder som ligger i disse malene. Vårt ansvar er i dette tilfellet å levere den tekniske plattformen og eventuelt systemer som forenkler installasjonen for kunden, mens selve bruken av tredjepartsmaler eller -applikasjoner er en sak mellom bruker og utgiver. Ta eventuelt direkte kontakt med utgiveren hvis du er i tvil.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier