Hjelpesider

Legge inn ny DNS-peker (Plesk 10)

Denne veiledningen viser hvordan du legger inn en ny A-peker i DNS. Dersom du ikke vet hva en A-peker er, anbefaler vi at du først leser artikkelen Generelt om DNS (innføring).

En A-peker vil alltid peke til en ip-adresse. Fremgangsmåten for å legge inn en CNAME-peker (som peker til et servernavn) er den samme, med unntak av at du velger CNAME i stedet for A, og du skriver inn servernavnet i stedet for ip-adressen.

For å endre pekere i Plesk 10 må du først logge på kontrollpanelet.

Åpne arkfanen "Websites & Domains"


Trykk på lenken "DNS Settings"


Trykk på "Add record"


Velg A i nedtrekkslisten. Gjelder pekeren et underdomene (f.eks. server1.testdomenet.net) legger du inn navn på subdomenet i feltet "Domain name" (f.eks. "server1"). I feltet "IP Address" legger du inn ip-adressen til serveren du ønsker navnet skal peke til. Trykk OK for å lagre.


Merk at informasjonen foreløpig bare er mellomlagret. Ønsker du å legge inn flere pekere eller endre pekere kan du gjøre dette nå.

Lagre endringene

Når du er ferdig med DNS-endringene, trykker du Update


Merk at DNS-endringene ikke blir endelig lagret før du har trykket Update.

Angre endringer

Ønsker du å angre alle endringene, trykker du Revert i stedet for Update.


Søk i hjelpesidene:

Kategorier