Hjelpesider

Om fakturering

E-postfaktura
Faktura sendes i utgangspunktet som e-post til den adressen du oppga ved bestilling eller ved første gangs bestilling. Du kan legge til flere kontaktpersoner i kundeweb, og angi hvilke personer som skal stå som fakturamottaker. Du kan angi flere adresser for mottak av e-postfaktura.
 
Det er ingen fakturagebyr på e-postfaktura.
 
Papirfaktura
Kunder som er registrert før 1. januar 2012 eller som har bedt om å motta papirfaktura i posten tilkommer et fakturagebyr. Dersom du mottar papirfaktura i dag og ønsker å gå over til e-postfaktura, kan du ta kontakt med kundeservice.
 
EHF-faktura
For mottakere som krever at faktura sendes i EHF-format (i hovedsak offentlige organisasjoner) tilkommer et eget gebyr som skal dekke våre utgifter i forbindelse med denne typen fakturering.
 
Purring
Ved alle typer fakturering tilkommer et purregebyr tilsvarende maksimalsatsen, det vil si 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosatsen. Dersom ikke purringen betales blir saken oversendt til inkassatorisk inndrivelse.
 
Forsinkelsesrente
Ved for sen betaling tilkommer forsinkelsesrente.
 
Kopi av faktura
For kunder som har e-postfaktura og tilgang til kundeweb, kan fakturakopier skrives ut fra kundeweb.
 

Søk i hjelpesidene:

Kategorier