Britiske .eu-domener trekkes tilbake

Viktig informasjon til kunder med .eu-domener tilknyttet adresser i Storbritannia

Ved midnatt den 31. desember 2020 vil EURid trekke tilbake alle .eu-domenenavn tilknyttet privatpersoner, bedrifter og organisasjoner med adresse i Storbritannia (se faktaboks nederst i mailen). Berørte domenenavn vil slutte å fungere 1. januar 2021, med mindre de overføres til en eier med tilknytning til et annet land i EU eller EØS. De vil deretter bli slettet og frigjort for registrering av andre etterhvert som de utløper. Domener som er fornyet for flere år fram i tid vil bli slettet 1. januar 2022, selv om de utløper etter denne datoen.

Dersom du har et domenenavn som slutter med .eu og er tilknyttet en adresse i Storbritannia, og du fortsatt ønsker å opprettholde dette, må du sende oss oppdatert kontaktinformasjon for domenet senest innen 28. desember 2020 kl. 16.00.
 
Siden 2014 er det også tillatt for norske statsborgere og bedrifter å registrere .eu-domener. Berørte domener kan derfor knyttes til en adresse i Norge, hvis du ønsker det. 
 
.eu-domener som er registrert på en adresse i et EU- eller EØS-land (inkludert Norge) er ikke berørt, og trenger derfor ikke endres. 
 

Bakgrunn
Toppnivådomenet .eu ble lansert i 2005.  EURid er registerenheten for toppnivådomenet .eu, som ble lansert i 2006. Toppnivået var opprinnelig forbeholdt enheter i EU, men ble i 2014 utvidet til også å omfatte land i EØS, heriblant Norge.

Storbritannia meldte seg ut av EU den 31. januar 2020. Eierskap til domenenavn i toppnivået .eu, som forvaltes av EURid, betinger en juridisk tilknytning til et land i EU eller EØS – enten i form av statsborgerskap eller en registrert bedrift eller organisasjon. Som følge av Storbritannias utmelding fra EU, oppfyller privatpersoner og bedrifter i Storbritannia ikke lenger denne betingelsen.

Som en del av en overgangsordning har britiske enheter hatt en midlertidig adgang til å opprettholde sine domenenavn hos domeneregisteret EURid. Denne muligheten forsvinner når overgangsordningen utløper den 31. desember 2020. 

Publisert 2020-11-17 09:17:07