Planlagt vedlikehold 30. mars til 2. april

 
Agdernett har i mange år basert seg på CentOS Linux som plattform for våre web- og mailservere. Etter at CentOS Project og RedHat bestemte seg for å legge ned distribusjonen til fordel for CentOS Stream, har vi vært på jakt etter et fullgodt alternativ.
 
Valget falt til slutt på AlmaLinux, som vil erstatte CentOS på samtlige av våre Linux-servere.
 
Mange kunder er allerede flyttet over til nye servere, basert på AlmaLinux. De resterende vil bli flyttet over i perioden fra og med torsdag 30. mars kl. 16.00, til og med mandag 3. april kl. 02.00. Mange avtaler kan flyttes uten nedetid, men enkelte avtaler må tas ned i forbindelse med flyttingen. Dette gjelder først og fremst kontoer med store mengder data, som filsky-løsninger og enkelte storbrukere av e-post.
 
De fleste kunder som er berørt av flyttingen vil kun oppleve kortere perioder med nedetid, men enkelte kunder kan oppleve å være nede store deler av helgen.
 
Dette er en vanskelig og omfattende migrering, som omfatter mange servere. Det kan oppstå mindre problemer i forbindelse med, og som følge av migreringen. Disse blir korrigert fortløpende. Mail- og skytjenester blir prioritert.
 
Vi gjør også oppmerksom på at de nye systemene kun vil støtte PHP 7.4 og høyere. Utfasing av eldre PHP5 ble varslet allerede i 2017, men enkelte kunder har fått midlertidig tillatelse til å fortsette å benytte denne versjonen på egne servere. De nye systemene støtter imidlertid ikke PHP5, og kunder som benytter applikasjoner som krever dette er derfor nå nødt til å oppgradere.

Publisert 2023-03-29 14:02:39