Informasjon om personvern

Tjenestebeskrivelse

Dokumentet nedenfor beskriver det generelle omfanget av og vilkårene for Agdernetts vanligste produkter og tjenester.

For produkter og tjenester som ikke er beskrevet i dokumentet nedenfor gjelder egne vilkår angitt på produktsiden, i avtalevilkårene eller i egen avtale.

Beskrivelsene nedenfor gjelder generelt for tjenestene. I tilfeller hvor tjenestebeskrivelsen avviker fra beskrivelse på produktets informasjonsside eller bestillingsside er det beskrivelsen på produkt-/bestillingsside som gjelder, med tillegg av eventuelle punkter som er angitt i dokumentet nedenfor, men som mangler på produkt- eller bestillingssiden.

Er du i tvil om hvilke vilkår som gjelder kan du ta kontakt med kundeservice for presisering.

Som kunde plikter du å holde deg oppdatert på de til enhver tid gjeldende avtalevilkår og tjenestebeskrivelsen. Endringer i vilkårene trer i kraft og anses som akseptert 30 dager etter publisering.