TJENESTEBESKRIVELSE1. Tjenesteinnhold

Beskrivelse av innholdet i hver enkelt tjeneste er angitt på produktsidene. Tjenester utover dette må anses å ikke være en del av tjenesten dersom det foreligger en egen avtale om dette.

Når ikke annet er angitt er tjenestene levert etter "unmanaged"-prinsippet, det vil si uten driftsavtale.

1.1 - Webhotell og e-postløsninger

Administrasjon av innhold på kundens konto (for eksempel kundens nettsider, e-post, publiseringsløsninger, nettbutikker og lignende) er kundens ansvar når ikke annet er avtalt eller det er bestilt egen driftsavtale som omfatter disse tjenestene.

1.2 - Leie av dedikert server

Ved leie av dedikerte servere (fysisk server) har Agdernett ansvar for maskinvare, linje- og strømleveranse. Programvare installert på serveren er kundens ansvar med mindre dette er inkludert i en skriftlig driftsavtale.

Sikkerhetskopiering (backup):
Agdernett tar i utgangspunktet ingen backup av dedikerte servere med mindre kunden abonnerer på separat backupavtale. Kunden uten egen backupavtale har selv ansvar for backup av innholdet på sin virtuelle server. Har kunden backupavtale vil omfanget av denne være beskrevet i avtalen eller på produktsiden for backuptjenesten.

1.3 - Leie av virtuell server (VPS)

Ved leie av virtuelle servere (VPS) har Agdernett ansvar for maskinvare, hypervisor og eventuelt kontrollpanel (for de tjenester hvor dette er aktuelt). Kunden har selv ansvar for installasjon, drift og vedlikehold av egen VPS med mindre det er bestilt egen driftsavtale hvor dette er inkludert.

Sikkerhetskopiering (backup):
Agdernett tar i utgangspunktet bare backup av operativsystem og programvare på hypervisor. Backup av virtuelle servere omfattes ikke av denne sikkerhetskopieringen med mindre kunden abonnerer på separat backupavtale. Kunden uten egen backupavtale har selv ansvar for backup av innholdet på sin virtuelle server.

1.4 - Domenenavn og DNS

I de tilfeller hvor Agdernett står som registrar for kundens domenenavn leverer Agdernett DNS-tjeneste for domenenavnet uten ekstra kostnad. Vi bistår også med administrasjon av pekere i DNS kostnadsfritt når det utføres i kontortiden.

Domenenavn som Agdernett ikke står som registrar for eller som ligger på andre DNS-servere enn Agdernetts egne er administrasjon av DNS kundens ansvar. Det gjelder også når DNS-tjenesten ligger på virtuelle eller dedikerte servere hos oss og hvor kunden ikke har egen driftsavtale som omfatter dette.

For kunder som administrerer domenenavn på vegne av egne kunder (for eksempel når vår kunde er forhandler av våre tjenester eller på andre måter videreselger domenenavnstjenesten) bistår Agdernett med administrasjon av pekere når domenenavnet ligger på Agdernetts egne DNS-servere (ikke en virtuell eller dedikert server som kunden leier) og forespørselen kommer fra den kunden som står som mottaker av faktura for domeneavgiften.

Endring av kontaktinformasjon, utlevering av auth-kode og andre tjenester som skal utføres i registry (for eksempel hos Norid) må imidlertid alltid bestilles av den som står som eier eller administrativ/juridisk kontaktperson for domenet eller en med signaturrett i abonnentorganisasjonen.


Har kunden backupavtale vil omfanget av denne være beskrevet i avtalen eller på produktsiden for backuptjenesten. Har kunden inngått særskilt, skriftlig avtale om sikkerhetskopiering vil vilkårene i denne være gjeldende.

1.5 - Abonnement på løsninger utviklet av Agdernett

Webapplikasjoner utviklet og levert av Agdernett leveres med driftsavtalen "full management". Dette omfatter blant annet installasjon, oppdatering, feilretting og vedlikehold av den tekniske løsningen (webserver, database, oppdatering og feilretting i kildekode). I tillegg inkluderer tjenestene bistand ved eventuell kompromittering av applikasjonen.

Har kunden gjort endringer i kildekoden eller lagt inn egen tilleggskode vil dette ikke være omfattet av driftsavtalen. Feilsøking og feilretting ved kompromitteringer, programfeil, serverfeil eller følgefeil i applikasjoner levert av Agdernett som skyldes innhold lagt inn av kunden eller andre forhold på kundens side er ikke omfattet av driftsavtalen.

Driftsavtalen gjelder for nettsider som benytter siste hovedversjon*) av applikasjonen. Hovedversjoner som er utfaset og som ikke lenger videreutvikles vil motta sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger i 12 måneder etter at de er utfaset.
*) Med hovedversjon menes første tallet (før første punktum) i versjonsnummeret for applikasjonen. Versjon 5.2.11 har for eksempel hovedversjon 5. En hovedversjon anses som avsluttet/utfaset når den ikke lengre videreutvikles (for eksempel fordi den erstattes av en ny versjon)

Driftsavtalen gjelder utelukkende applikasjoner som er utviklet av Agdernett (for eksempel 4site, 4shop, Oxocon NewsDesk, Oxocon Publish og Oxocon Business). For nettsider som er designet eller tilpasset av Agdernett ved bruk av applikasjoner eller verktøy utviklet av tredjepart (for eksempel WordPress, Joomla og andre publiseringsløsninger) gjelder vilkårene som følger webhotellet.

2. Driftsavtale

For enkelte tjenester er det mulig å bestille egen, separat driftsavtale. For alle typer driftsavtaler skal henvendelser/brukerstøtte foregå på e-post eller via eget supportsystem (ticketsystem). Telefonsupport er kun inkludert dersom det foreligger egen, skriftlig avtale om dette.

Basic Management

Innholdet i tjenesten "basic management" avhenger av hvilket produkt/tjeneste avtalen er tilknyttet. Disse er beskrevet nedenfor.

Webhotell:
Agdernett bistår med førstegangs installasjon av WordPress eller Joomla (omfatter ikke installasjon av plugins, designmaler eller administrasjon av innhold). I tillegg omfatter avtalen opprettelse av databaser, databasebrukere og administrasjon av filrettigheter på filer/mapper på webområdet.

Basic Management omfatter ikke installasjon av plugins, designmaler, administrasjon av innhold på nettsiden, design- eller utviklingstjenester eller bistand ved hacking/kompromittering av nettsteder.

E-post
Agdernett bistår med å opprette e-postkontoer, endre passord på e-postkontoer, administrere videresending og slette e-postkontoer. I de tilfeller hvor det er inkludert i produktet kan Agdernett også bistå med opprettelse og sletting av e-postlister og/eller e-postgrupper.

Basic Management omfatter ikke bistand med installasjon eller oppsett av e-postklienter, opplæring i bruk av tjenestene eller feilsøking på kundens maskiner eller programvare.

Virtuelle servere
Agdernett bistår med førstegangs installasjon av operativsystem, cPanel og brannmur. I tillegg omfatter driftsavtalen bistand med installasjon og oppdatering av tilleggsmoduler for operativsystem og cPanel på forespørsel.

Basic Management omfatter ikke nettsteder, e-postkontoer, databaser og lignende på serveren (for eksempel innhold på kontoer tilhørende kunder av vår kunde). Flytting av kontoer (for eksempel nettsteder, e-post, domenenavn og lignende) fra annen server/annen leverandør til kundens virtuelle server er ikke inkludert men kan bestilles spesielt i de tilfeller hvor det er teknisk mulig. Dersom kunden videreselger kapasitet til egne kunder skal vår kunde selv håndtere enhver forespørsel fra disse.

Dedikerte servere
Innholdet i Basic Management for dedikerte servere avtales skriftlig i hvert enkelt tilfelle. Tjenester som ikke er beskrevet må anses som ikke inkludert i driftsavtalen.

Full management

Innholdet i tjenesten "full management" avtales skriftlig i hvert enkelt tilfeller. Omfanget av avtalen vil blant annet avhenge av hva tjenesten skal brukes til og antall kontoer som skal omfattes av avtalen.