Betalingsutsettelse

Søk om betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse

Bruk skjemaet over for å søke om betalingsutsettelse på en faktura. Merk at det er enkelte krav til utsettelse av en faktura:

  • Fakturaen må ikke ha forfalt
  • Du må ikke ha andre åpne fakturaer som har forfalt for mer enn 14 dager siden
  • Du kan maks be om 30 dagers utsettelse
  • Merk at domenenavn som har, eller er i ferd med å løpe ut, ikke vil bli fornyet selv om du ber om utsettelse. Fornyelse av flere typer domenenavn er knyttet direkte til selve betalingstransaksjonen, og vil derfor ikke fornyes før fakturaen faktisk betales.
  • Eventuelle purregebyr som allerede har påløpt blir ikke slettet som følge av at du har bedt om betalingsutsettelse. Du vil imidlertid ikke bli belastet nye purregebyr i perioden frem til ny, utsatt forfallsdato.

Du søker om utsettelse ved å legge inn fakturanummer og postnummeret ditt (det som er påført fakturaen). Hele prosessen er automatisert, og du får beskjed om ny betalingsfrist (eventuelt problemer) umiddelbart.

Dersom du ikke betaler

Dersom du utsetter en faktura og fortsatt ikke har betalt ved nytt, utsatt forfall - vil du få et forhøyet forsinkelsesgebyr på kr. 180,-.