Tilbaketrekking av SSL-sertifikater

Let's Encrypt, som utsteder de fleste SSL-sertifikatene for sikring av nettsteder og tjenester for våre kunder, har varslet en tilbakekalling av 3 millioner sikkerhetssertifikater (2,6% av selskapets sertifikater).
 
Tilbakekallingen er umiddelbar, noe som kan medføre at sertifikater tilbakekalles før de blir fornyet av våre servere.
 
Vi har gjennomført en stikkontroll av 100 tilfeldige nettsteder på våre servere. Blant disse ville bare ett sertifikat bli påvirket av tilbakekallingen.
 
Et tilbakekalt sertifikat kan føre til at brukere får opp en sikkerhetsadvarsel når de besøker nettstedet. Det vil også kunne føre til en advarsel når du kobler til serveren for å hente eller sende mail. Dersom du opplever slike problemer, kan du ta kontakt med kundeservice, så reinstallerer vi sertifikatet for deg.
 
Merk at SSL-sertifikatene valideres en gang i døgnet. Tilbakekalte sertifikater vil dermed bli automatisk reinstallert i løpet av 24 timer etter tilbakekalling dersom det ikke blir reinstallert manuelt.
 
Informasjon fra Let's Encrypt finner du her:

Publisert 2020-03-05 12:32:07