[LØST] Utfall av tjenester i Kristiansand

Vi opplever i øyeblikket utfall av flere tjenester på et av våre subnett i Kristiansand. Tekniker er på vei. 
  
Oppdatering: 
Ruteren til linjeleverandør er defekt. De har ingen rutere lokalt og må sende en ny fra Oslo til Kristiansand fredag morgen med budbil. 

Agdernett har premium serviceavtale med linjeleverandør, og vi er derfor skuffet over at vi da ikke er bedre sikret, og at det skal ta så lang tid å få fikset noe som burde være en bagatell. Vi vil flytte alle berørte avtaler over til annen leverandør så fort det lar seg gjøre.

Vi beklager alle ulempene dette medfører for de av våre kunder som er berørt. 
  

Oppdatering:
Ny ruter skal nå være på vei fra Oslo. Vi har enda ikke fått endelig tidspunkt for feilretting. 

Flytting av de første kundene til ny infrastruktur vil skje allerede denne helgen. Flytting vil ikke medføre ekstra nedetid  Vi kan imidlertid ikke starte flytting før ny ruter er på plass. 

Selv om de fleste av våre kunder ble flyttet til servere i andre nett i 2021, og det derfor ikke er så mange kunder som er berørt av feilen, så er dette alvorlig nok for kundene det gjelder og helt uakseptabelt. 

Vi har ikke lenger tilstrekkelig tillit til linjeleverandør. Når en enkel enhet medfører driftsstans i mange timer, og til tross for en avtale som skal sikre kort responstid, så anser vi ikke at tjenesten dekker våre krav til sikker og stabil drift.

Publisert 2022-04-07 07:07:50