Flytte et domenenavn

Flytting av domenenavn

Det er som regel veldig enkelt å flytte et domenenavn, men prosessen for er forskjellig i de ulike toppnivåene (for eksempel er prosedyren for norske .no-domener annerledes enn prosedyren for internasjonale domenenavn som .com, .net og lignende). For de fleste domenenavn må du ha en auth-kode fra registraren du skal flytte fra. Denne koden sender du til overtagende registrar som bruker koden for å starte flytteprosessen.

Nylig la også Norid inn muligheten for å bruke auth-kode på de norske .no-domenene. De fleste .no-domener er imidlertid fortsatt registrert uten auth-kode, og registraren kan ikke på eget initiativ aktivere bruk av auth-kode på sine kunders domene uten at kunden har bedt om dette.

Slik flytter du et .no-domene

For å flytte et .no-domene tar du kontakt med den registraren du ønsker å flytte til. Dersom du har aktivert auth-kode på ditt domene, må du sende denne til den nye registraren ettersom denne er nødvendig for å starte flyttingen.

Merk at flytting av et .no-domene normalt ikke involverer registraren du flytter fra. Den overtagende registraren skal i de aller fleste tilfeller kunne flytte domenet på egen hånd uten hjelp fra gammel registrar. Flytting av et .no-domene er raskt og effektivt, og endringen trer i kraft i samme øyeblikk som den nye registraren har registrert endringen.

Slik flytter du andre domener

Det er litt ulik praksis for flytting av andre typer domener, men de fleste bruker samme fremgangsmåte som de internasjonale domenene (com, net, org, biz, info), som vi har tatt for oss her.

For å flytte et internasjonalt domene må du først kontakte eksisterende registrar og be denne om å 1) deaktivere registrarlåsen og 2) sende deg en auth-kode for flytting av domenet. Når du har fått auth-koden fra eksisterende registrar sender du denne til ny registrar og ber denne om å sette i gang flyttingen.

Du må altså først kontakte din eksisterende registrar når du skal flytte et internasjonalt domenenavn. Det er kun du som eier som kan be om å slått av en registrarlås og få oversendt auth-koden. Auth-kodens funksjon er å forsikre seg om at det faktisk er domenets eier som ber om overføringen.

Når ny registrar registrerer en flytteforespørsel blir det sendt en mail til eier av domenet, og i noen tilfeller også til den som er registrert som admin-kontakt. I mailen finner du en lenke til en side du må åpne for å bekrefte at du ønsker å flytte. Merk at dersom du er registrert både som eier og admin-kontakt, og du har fått to mail, må du følge lenken i begge disse for å bekrefte flyttingen.

Når du har bekreftet flyttingen starter automatisk en teknisk overføring av domenet til ny registrar. Merk at denne prosessen kan ta opptil fem dager, og det er ikke mulig verken for gammel eller ny registrar å forsere eller på andre måter påvirke denne.

Viktig ved flytting

Husk at domenenavn og tilhørende tjenester er adskilte produkter som ikke henger sammen. Det er ingen ting i veien for at du kan ha domenenavn et sted, og webhotell og/eller e-post et annet sted. Det er ingen automatikk i at tjenester stenges når du flytter et domenenavn, fordi flyttemeldingen ikke sier noe om hvorvidt web- og e-postpekerne endres.

Det er derfor veldig viktig å huske at du må si opp eventuelle abonnement på andre tjenester knyttet til domenenavnet (som for eksempel webhotell, e-post o.l.) dersom du også flytter disse tjenestene til ny leverandør. Den nye registraren kan ikke si opp disse tjenestene for deg.

Dette gjelder uansett om du flytter til eller fra Agdernett.