.no-domener flyttes til annen registrar

Til våre kunder,

Agdernett vil ikke lenger fortsette direkte som registrar av norske .no-domener. Domenenavn utgjør ikke lenger noen stor inntektskilde. Konkurransen er stor og marginene er små, samtidig som at det er ekstremt tidkrevende å arbeide mot den tekniske plattformen til Norid, som er uoversiktlig, gammelmodig og utdatert. I tillegg har Norid dessverre gjort en oppsiktsvekkende dårlig jobb i utarbeidelse av dokumentasjon av løsningen, noe som forvansker jobben med å bygge moderne systemer som skal kommunisere med Norids databaser.

Merkostnaden ved å kjøpe registrartjenestene fra en forhandler er langt, langt lavere enn kostnaden ved å vedlikeholde domener direkte i Norids systemer.

Hva innebærer dette for deg som kunde?
Ditt/dine .no-domener vil bli flyttet til vår forhandlerkonto hos en annen registrar. Utover det vil du ikke merke noen forskjell. Årsavgiften for domenenavn vil fortsatt være den samme.

Selv om vi kostnadsfritt kunne ha valgt å flytte også DNS-tjenesten til ny registrar, har vi valgt å fortsatt stå for vår egen DNS-tjeneste da denne driftes fra ulike datasentre, noe som betyr bedre redundans og dermed høyere oppetid enn mange av våre konkurrenter.
  
Siden vi ikke skal benytte andre tjenester enn selve registrartjenesten, har vi valgt leverandør utelukkende ut fra pris og kvantumsrabatter på domenenavn, og ikke hvilke løsninger eller stabilitet leverandøren ellers kan tilby - ettersom dette er uten betydning. Eventuelle systemfeil eller nedetid hos leverandøren vil ikke påvirke våre systemer eller våre kunder.

I forbindelse med flyttingen vil du få en mail fra Norid om at domenet ditt er flyttet til ny registrar. Du forholder deg likevel fortsatt til Agdernett dersom du vil gjøre endringer på domenet.

Med vennlig hilsen
Agdernett


To our clients,

Agdernett will no longer be a registrar of Norwegian .no domains. One of the main reasons for this, is that the registrar service requires a lot of time and work, and we are making very little money of it. 

What does this mean for you as a client?
Your domain(s) will be moved to our reseller account with another registrar. Besides that, you will not notice any difference.

We have opted out of using the included DNS service provided by the new registrar. Instead, we will continue using our own DNS service, as this is distributed across multiple datacenters, which means better redundancy and higher uptime than most of our competitors can offer.

When your domain(s) have been moved to a new registrar, you will receive a mail from Norid saying that the domain has been moved to another registrar. We will still be your main contact point for any domain changes.

Best regards,
Agdernett

Publisert 2022-06-19 20:53:11