Spamfilter

Mest effektive måte å stoppe søppelpost på

Et sentralt spamfilter stopper søppelposten før den når mailserveren, og er langt mer effektivt enn filtrene du finner på de fleste mailservere og som du kan installere på din maskin.

Løsningen kan brukes både av kunder som har e-post på våre servere og kunder som har egen e-postserver/e-post hos annen leverandør.

Hvordan fungerer det?

Når du abonnerer på løsningen, vil alle e-post til ditt domene først bli sendt til en egen server (gateway). På denne gatewayen gjennomføres en rekke kontroller av mailen - blant annet hvor den kommer fra, tekstinnholdet i mailen og eventuelle vedlegg. Dersom du ikke har mottatt mail fra avsenderen tidligere, vil mailen bli returnert til avsenders mailserver med beskjed om at den må bekreftes før den kan sendes til mottaker. Dette kalles greylisting, og allerede i denne prosessen forsvinner godt over 90% av søppelposten. Fordi spammere som regel opererer med falsk avsenderinformasjon (blant annet utgir seg for å bruke en annen mailserver enn de i realiteten bruker), vil spørsmålet om bekreftelse gå til en mailserver som ikke kjenner til e-posten. Følgelig vil den heller ikke bli bekreftet, og dermed ikke sendt videre til mottaker.

Først når sendingen er bekreftet starter analyseringen av innholdet. Dersom avsenders e-postadresse eller mailserver er kjent for å sende søppelpost, vil meldingen bli avvist med en feilmelding til avsender. Ord og uttrykk i mailen blir vektet i forhold til hvor typiske de er for søppelpost. Dersom vektingen totalt overstiger et gitt nivå, blir mailen avvist.

  1. Innkommende e-post går til en av våre gatewayer i stedet for å leveres direkte til din e-postserver
  2. Innholdet kontrolleres for spam og virus. I tillegg sjekker vi om avsenderens server eller PC er oppført i offentlige svartelister
  3. Godkjent e-post videresendes til e-postserveren. Dette kan være en e-postserver hos oss, e-postserver hos en annen leverandør eller din egen e-postserver
  4. E-posten leveres til mottaker

Løsninger

Vi tilbyr i hovedsak to ulike systemer for filtrering av innkommende e-post. I tillegg tilbyr vi også SMTP-tjeneste med spam- og virussjekk av utgående e-post for kunder som har fast ip-adresse.

Pris for innkommende spamfiltrering

15,-

Fri etablering

25,-

Fri etablering
Funksjoner
Greylisting
Administrasjon av eget domene * -
Daglig spamrapport -
Rapport til brukeren -
Minimum antall brukere 5 10
Karantenetid ** - 7 dager
Bestill Bestill
*) Administrer e-post, brukere, greylist, blacklist, whitelist, vektingsregler m.m.
**) I karantenetiden kan brukeren og/eller domeneadminsistrator frigjøre e-poster som er stoppet i filteret

Priseksempel

Hvis du har et domenenavn med 5 e-postbrukere, blir prisen for Standard Spamfilter per måned 5 x 15 = kr. 75,-. Vi har gode rabattordninger for partnere og for kunder med mer enn 50 e-postbrukere.

For bedrifter hvor mail er spesielt kritisk, er det mulig å abonnere på ekstra redundans. Mail til bedriftens domene vil da bli satt opp på to gatewayer i to fysisk adskilte datasentre, med to forskjellige linjeleverandører. Et brudd på linjen eller nettverksproblemer i det ene datasenteret vil derfor ikke ha noen betydning for levering av e-post, som i stedet vil bli sendt til det andre datasenteret og så videre til kunden.

Når du abonnerer på Standard Spamfilter er månedsprisen for ekstra redundans kr. 10,- pr. mailkonto.
For abonnenter med Premium Spamfilter-abonnement er månedsprisen for ekstra redundans kr. 7,- pr. mailkonto.

Prisen kommer i tillegg til prisen på spamfiltertjenesten. Backup-gatewayen blir satt opp med lavere MX-vekting, slik at mail kun blir levert via denne når den primære gatewayen er utilgjengelig. På backup-gatewayen er det kun 1 dags karantene.

Pris for utgående SMTP-tjeneste med spamfilter

Vi tilbyr også SMTP-tjeneste med eller uten spamfiltrering for utgående e-post. Priser varierer avhengig av hvorvidt du allerede har andre tjenester hos oss i dag, og hvor mange e-postkontoer som er i bruk. Priser fra kr. 95,-/mnd. for en 10-brukerløsning.

Skjermbilde


Mer informasjon