Stresstesting

Hvor mye trafikk tåler nettsiden din?

En stresstest av nettsiden din vil avdekke hvor mange forespørsler den tåler i løpet av en gitt tidsperiode. Stresstesten avdekker også eventuelle flaskehalser, som tiden det tar å gjøre et oppslag i DNS, hvor lang tid det tar å slå opp og laste ned script som ligger på eksterne servere (f.eks. CDN), hvor lang tid det tar å laste siden m.m.

OBS: Dersom du ikke har egen webserver, men leier kapasitet av tredjepart (for eksempel et webhotell), MÅ du få tillatelse fra eier av serveren/nettverket før du bestiller en stresstest. En stresstest kan i verste fall blokkere all trafikk til serveren mens testen pågår, noe som også vil påvirke eventuelle andre kunder på serveren!


Hvorfor bør jeg kjøre en stresstest?

En stresstest avdekker både hvor mange samtidig besøkende nettsiden din tåler og eventuelle forhold i kode eller infrastruktur som påvirker tiden det tar å laste nettsiden. Det er spesielt viktig å gjennomføre en test hvis:

 1. Du utvikler webapplikasjoner og nettsider
 2. Du skal starte et nettsted som kan få mye trafikk
 3. Du planlegger en markedskampanje som vil føre til ekstra mye trafikk inn mot nettsiden
 4. Du opplever at nettsiden laster tregt og ønsker å finne ut om det er eventuelle flaskehalser som skaper problemer


Hva vil en stresstest avdekke

Stresstesten vil blant annet gi deg svar på følgende spørsmål:

 1. Er webserveren dimensjonert for trafikkmengden du forventer?
 2. Er webserveren dimensjonert for en forventet økning i antall besøk de neste månedene eller årene?
 3. Vil webserveren takle massive trafikktopper som følge av markedskampanjer eller redaksjonell omtale på f.eks. riksdekkende TV eller aviser
 4. Hvor mange brukere kan serveren håndtere før besøkende opplever feilmeldinger og tidsavbrudd?
 5. Hvor mange sekunder går det fra en bruker trykker på en lenke til nettsiden er ferdig lastet under vanlige forhold og ved trafikktopper
 6. Klarer webapplikasjonen du bruker å håndtere mange samtidige brukere?
 7. Gjør leverandøren av webhotellet ditt en god jobb med å optimalisere servere?
 8. Fyller leverandøren av webhotellet serverne med alt for mange nettsteder slik at en trafikktopp vil føre til driftsstopp, enten toppen kommer på din nettside eller nettsiden til en av leverandørens øvrige kunder?
 9. Har du tilstrekkelig båndbredde?
 10. Er hardwaren som webserveren kjører på kraftig nok til å håndtere trafikktopper?


En stresstest er nyttig i planleggingen av kapasitetsbehov, for benchmarking, analyse av infrastruktur og optimalisering/tuning av servere og nettverk.


Før du bestiller en stresstest..

Vi tilbyr stresstest med hastigheter fra 10 Mbit til 900 Gbit. Noen forhold du bør være klar over før du bestiller en stresstest:

 1. Ikke bestill en stresstest med en hastighet som overstiger båndbredden i nettverket du skal teste. Dette vil gi et feilaktig resultat. Hvis båndbredden din er lavere enn båndbredden vi tester med vil testen feile.
 2. Ved testing av servere som er tilknyttet sentrale SAN/NAS-systemer kan både webserveren som testes, og andre servere som er knyttet til samme SAN/NAS miste kontakt med SANet/NASet dersom dette ikke håndterer den voldsomme trafikken mot diskene.
 3. Ved testing av servere som er tilknyttet sentrale NAS-systemer (f.eks. via Ethernet/TCP/IP) kan både webserveren som testes og andre servere knyttet til samme NAS miste kontakt med NASet dersom nettverksswitchene ikke er dimensjonert til å håndtere den voldsomme trafikken.
 4. Ved testing av virtuelle webservere kan andre virtuelle servere på samme fysiske server miste kontakt med disksystemet hvis disker og kontrollere ikke er raske nok til å håndtere trafikken ved en stresstest.
 5. Husk at routere, brannmurer, switcher, nettverkskort m.m. ofte har en grense for hvor mange forespørsler/hvor stor båndbredde de kan håndtere. Hvis du for eksempel har en 100 Mbit-linje, men brannmuren bare kan behandle 30 Mbit data pr. sekund, vil en stresstest på 100 Mbit/s feile fordi brannmuren ikke takler trafikkmengden.
 6. Husk at routere, brannmurer, switcher, nettverkskort m.m. gjerne har en maksgrense for antall samtidige sesjoner/antall nye sesjoner pr. sekund. En stresstest som overstiger sesjonsbegrensningene til nettverksutstyret vil feile fordi utstyret ikke kan behandle antallet sesjoner.


Priser

Prisen på en stresstest avhenger av hastigheten som skal testes, antall sesjoner/klikk som skal testes og type test som skal utføres. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Husk å oppgi:

 1. Hvilken hastighet som skal brukes i testen
 2. Hvilket OS som benyttes på webserveren som skal testes
 3. Om webserveren kjører på en dedikert server eller som en virtuell server
 4. Om webserveren er tilkoblet et SAN eller NAS
 5. Tilgjengelig båndbredde i nettverket som skal testes
 6. Dersom du er usikker på om routere, brannmurer, switcher e.l. kan ha begrensninger som vil påvirke testresultatet, kan du sende oss navn på utstyret det gjelder.
 7. Antall tester som skal utføres.