Send alarm

Dette skjemaet brukes for å varsle om kritiske feil eller serverfeil. Det blir sendt et varsel på SMS til teknisk vakt.

OBS: Dette skjemaet må ikke brukes for vanlige supporthenvendelser av ikke-kritisk art. Merk at tekniker har begrenset mulighet til å feilsøke på enkeltkontoer. Eksempler på tilfeller skjemaet kan brukes for:
  1. Driftsstans på server
  2. Kritiske feil i DNS
  3. Feil på inn- og utgående e-post
  4. For stopp av servere og nettsteder som er kompromitterte
Dersom du ønsker å rapportere feil knyttet til ditt abonnement, eller du har spørsmål vedrørende faktura, vennligst benytt skjemaet på denne siden.

Varsle kritisk feil

Bruk skjemaet under for å varsle tekniker om kritiske feil. Alle felter må fylles ut. Vær nøyaktig når du fyller ut feltene, og pass på å få med alle opplysningene som er nødvendig for at tekniker skal kunne starte feilsøk. Feltet "Kort melding" sendes på SMS til tekniker, mens feltet for "Beskrivelse" brukes for utfyllende opplysninger.

Send alarmmelding

Postadresse


UENO Agdernett AS
Linnegrøvan 19
4640 SØGNE

Besøksadresser:
Administrasjon:
Linnegrøvan 19, Søgne

Kurs og møter:
Kartheia 5, Kristiansand

Ta kontakt før du besøker oss. :-)

Kontakt oss

Varsle feil