DNS Flag Day

Flere leverandører av DNS-systemer har blitt enige om å gjøre endringer i sin programvare den 1. februar 2019. De har kalt denne dagen for "DNS Flag Day", fordi DNS-systemene de utvikler etter denne dagen vil merke (flagge) domenenavn som ikke støtter EDNS (Extension Mechanisms for DNS). Større leverandører, som blant annet Google og Facebook, har sagt at de etter denne dagen vil nedprioritere eller i verste fall ignorere domener som ikke støtter EDNS.
 
Vi har i lengre tid vært i gang med oppgradering av våre autoritative DNS-servere. Dette arbeidet vil være sluttført før 1. februar. Domenenavn som ligger på våre DNS-servere vil derfor ikke berøres av endringen. Dersom du har domenenavn som i stedet er knyttet til dine egne eller andre leverandørers navneservere, bør du forsikre deg om at serverne støtter EDNS.
 
Merk at endringen også påvirker rekursive DNS-systemer. Dette er ikke noe som leveres av oss, men av aksessleverandørene (f.eks. leverandøren av bredbåndet/internettlinjen din).

Publisert 2019-01-16 14:15:30