Hjelpesider

Opprette nye pekere i DNS (Plesk)

Opprette nye DNS-pekere


Du kan selv opprette nye pekere i navnetjenesten på dine egne domener. Er du usikker på hvordan du skal legge til, endre eller slette ting i DNS anbefaler vi at du tar kontakt med oss for bistand. Vi tar ikke betalt for å utføre DNS-endringer for våre kunder.

OBS: Husk at det kan ta opptil 24 timer før endringer i DNS er synlig på internett. Du bør derfor planlegge DNS-endringer i god tid på forhånd. Du kan redusere denne tiden ved å redusere TTL (Time To Live) i DNS-innstillingene for ditt domene. TTL bør ikke være lavere enn en time.

1. Logg på Plesk kontrollpanel
2. Trykk på Domains (bildet under)


3. Trykk på domenenavnet du skal opprette ny peker i (bildet under):


4. Trykk på ikonet DNS Settings (bildet under)


5. Trykk på Add Record (bildet under)


6. Velg hvilken pekertype du skal legge inn fra nedtrekkslisten, legg inn pekerinformasjon og trykk OK for å lagre. Se nedenfor for eksempler på pekertyper.

7. Trykk Update når du har gjort alle DNS-endringene du ønsker å gjøre (bildet under)


Her er noen eksempler på de mest vanlige pekertypene:

Legg inn ny A-record

A-record er en peker til en ip-adresse. I dette eksempelet ønsker vi å opprette subdomenet okonomiserver.dittwebhotell.no og peke det til ip-adressen 192.168.0.15.

1. I nedtrekksmenyen Record Type velger du A (for A-record).
2. I feltet for Enter domain name legger du inn navnet på subdomenet, i dette tilfellet okonomiserver (.dittwebhotell.no legges til automatisk).
3. I feltet Enter IP address skriver vi inn ip-adressen til serveren vi skal peke subdomenet til, i dette tilfellet 192.168.0.15.


Legg til mailpeker (MX-record)

En mailpeker, eller MX-record (Mail eXchanger) bestemmer hvor mail som sendes til e-postadresser i ditt domene skal sendes. I de fleste tilfeller brukes bare en mailpeker, men det er mulig å legge inn flere mailpekere for redundans. Legger du inn flere mailpekere kan du gi dem forskjellig prioritet. Lavere tall gir høyere prioritet. Servere med lav prioritet (høyt tall) vil fungere som backupservere hvis serveren med høyest prioritet ikke svarer.

OBS: Husk at endring av mailpekere for et domene har innvirkning på hvor mailen blir sendt. Du bør derfor være sikker på at du vet hva du gjør før du legger til, endrer eller sletter mailpekere.

1. I nedtrekksmenyen for Record Type velger du MX
2. I feltet Enter mail exchanger legger du inn navn eller ip-adresse til serveren som mailen skal sendes til.
3. I feltet Specify priority of mail exchange server angir du prioriteten på denne serveren. Lavere tall gir høyere prioritet. Husk at prioritet kun har betydning når du har flere MX-pekere.


Legg til CNAME-oppføring

CNAME (Canonical Name) er ikke en vanlig peker, men fungerer i praksis som et alias for en annen DNS-peker/et annet servernavn. Et CNAME kan angis for et annet CNAME (i samme eller andre domener) eller for en A-record.

Eksempel:
Vi har to domenenavn; domene.no og dittwebhotell.no. I domenet domene.no har vi lagt inn en server som heter filer.domene.no. Nå ønsker vi å opprette et subdomene i vårt andre domene; dittwebhotell.no. Dette subdomenet skal hete filserver.dittwebhotell.no og peke til samme adresse som filer.domene.no.

I stedet for å opprette en A-record som peker til samme ip-adresse som filer.domene.no, velger vi å angi et CNAME som peker til servernavnet filer.domene.no. Fordelen er at dersom vi en gang i framtiden ønsker å bytte ip-adresse på serveren, trenger vi bare å endre dette en gang i DNS (i pekeren for filer.domene.no). Siden filserver.dittwebhotell.no peker til filer.domene.no vil en endring vi gjør på filer.domene.no også påvirke filserver.dittwebhotell.no.

Dess flere navn man vil peke mot en ip-adresse, dess mere hensiktsmessig er det å bruke CNAME i stedet for A-record.

Slik oppretter vi en ny CNAME-oppføring for eksempelet over:
1. Fra nedtrekkslisten Record type, velg CNAME.
2. I feltet Enter domain name skriver vi inn det nye navnet; filserver (domenenavnet dittwebhotell.no blir lagt til automatisk).
3. I feltet Enter a canonical name legger vi inn navnet på serveren vi ønsker å peke det nye subdomenet til.
4. Trykk OK for å lagre.

Søk i hjelpesidene:

Kategorier